Vi skal alle til at sortere mere. Også virksomheder. Men må der smides flasker og elektronik i skraldespanden? Hvordan er det nu lige, reglerne er? Vi gør dig klogere på affald, så du og medarbejderne bliver verdensmestre i at sortere og hjælpe til med den grønne omstilling.  

Danskerne er det folkefærd i Europa, der producerer og forbrænder mest affald. For at specificere yderligere, udgør de 3,4 millioner ton affald fra danske husholdninger faktisk omkring halvdelen af affaldet til forbrændingen ifølge en opgørelse fra 2018. Det skal vi gøre noget ved, da meget af affaldet vil kunne genbruges og gøre gavn igen. Også som virksomhed. 

Hvad må smides i skraldespanden?

Du må ikke bare smide hvad som helst i skraldespanden til restaffald. Det kan være fristende, fordi det er nemt og det dermed ikke optager tid til sortering. Men, der er lavet regler om, hvad der må smides i restaffald, og hvad der ikke må. Din kommune har lavet regler for det i et regulativ, som du kan finde frem til ved at kontakte kommunen. 

I dette regulativ vil det fremgå, hvor meget kommunen forventer, at borgerne sorterer. Faktisk kan kommunen også kræve, at der bliver sorteret mere, end hvad der står i affaldsbekendtgørelsen. 

Det betyder blandt andet, at der ikke bare må smides pap og papir i den almindelige skraldespand. 

Hvorfor sortere affaldet? 

Når du og medarbejderne sorterer korrekt, gavner det miljøet. Men det kan også være med til at gøre regningen til renovation mindre, fordi der skal bruges færre ressourcer på genbrugsstationerne til at sortere affaldet korrekt. 

En rigtig god og “grøn” skraldespand til restaffald er med andre ord det, der er tilbage, når der er sorteret alt det genanvendelige og ikke mindst farlige fra. Indholdet kan derfor være bleer, hygiejneaffald og snasket papir. 

Dette må du ikke komme i skraldespanden 

Der er ting, som du under ingen omstændigheder må komme i skraldespanden, da det er farligt for omgivelserne. Især også hvis de brændes af. 

Dette er blandt andet: 

Elektronikaffald: Alt udstyr med ledning, batteri eller solceller. Det er meget skadeligt for miljøet og skal derfor afleveres på genbrugsstationen eller sorteres som “farligt affald”. Men dette gælder også for mobiltelefoner, køkkenmaskiner, støvsugere, lamper og kabelrester. 

Farligt affald: Dette rammer også miljøet. Derfor skal det sorteres i særlige bokse. Farligt affald kan være medicinrester eller medicinglas, der skal afleveres på apotekerne. Men det kan også være batterier, kemikalier, hårlak og andre spraydåser, såvel som lightere og deodorantspray. 

Antændeligt affald: Du må ikke smide ting i skraldespanden, der kan risikere at selvantænde. Dette kan være aske med gløder, olievåde klude eller ubrugt fyrværkeri. 

Metal: Metal skal sorteres og smides i den del af skraldespanden, der er lavet til det. Det tager mange ressourcer at udvinde metaller fra jorden. Derfor skal de så vidt muligt gerne sorteres i den udendørs affaldsbeholder. 

Der er mange flere ting, som helst ikke skal ramme restaffaldet og den udendørs affaldsbeholder. Som virksomhed er man også altid velkommen til at sortere yderligere, end hvad der stilles krav til, hvis du kan se, at det er en nødvendighed eller muligt. 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *